Tiền thưởng chào mừng

PariMatch coi trọng khách hàng của mình, vì vậy nó cung cấp cho họ một hệ thống có lợi nhuận, hấp dẫn kèm theo tiền thưởng. Những người muốn kích thích thần kinh của họ và kiểm tra sức mạnh của vận may có thể tin tưởng vào một số đề nghị béo bở có thể làm cho trò chơi có lợi nhuận và thú vị hơn.

Logo PariMatch

PariMatch – phần thưởng tốt nhất cho người dùng

NHẬN TIỀN THƯỞNG

Tiền thưởng bắt đầu

Làm quen với tiền thưởng bắt đầu bằng việc nhận được phần thưởng ban đầu. Nó được chia thành 3 phần, sẽ có sẵn khi bạn bổ sung tài khoản của mình:

  • lần đầu tiên người chơi nhận thêm 100% số tiền nạp, nhưng không quá 100 đô la;
  • lần thứ hai 50% số tiền sẽ được ghi có, nhưng không quá 150 $;
  • phần thưởng thứ ba đạt 125% và $ 250.

Tức là người chơi mới có cơ hội sử dụng tiền thưởng. Khách có thể nhận được 500 đô la, số tiền này sẽ có sẵn.